Servicii si Comert

300.000 Lei Fonduri Nerambursabile

Prin intermediul programului de Fonduri Nerambursabile – Servicii si Comert, IMM-urile din toata tara, inclusiv cele din Bucuresti si Ilfov, pot solicita acordarea Finantarii Nerambursabile de 300.000 Lei, cu mentiunea ca beneficiarii programului trebuie sa aiba un aport de 25% peste aceasta suma.

Se pot achizitiona prin intermediul Programului Servicii si Comert

 
 1. Echipamente tehnologice, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. In categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate si echipamentele pentru locurile de joaca, sali de sport, fitness, drone, x-body si de forta, echipamente, respectiv sisteme specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, autoturismele 100% electrice.
 2. Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de comert sau servicii si spatii de depozitare. Valoarea activului ce urmeaza a fi achizitionat in cadrul programului se va face pe baza unei evaluari al unui expert evaluator ANEVAR, cu exceptia spatiilor mobile de lucru/ productie / depozitare. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa atat la momentul achizitiei cat si pe toata durata de implementare a programului. Pentru spatii mobile de lucru / comert / servicii / depozitare nu este necesar raport ANEVAR.
 3. Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, incarcatoare, remorci si semiremorci, platforme, izoterme si frigorifice, autoutilitare si autovehicule cu destinatie speciala, cu exceptia tuturor vehiculelor simbol G. Nu se finanteaza vehiculele de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri. Pentru activitatile eligibile in cadrul programului, autoturismele sunt eligibile in valoare eligibila de maxim 50000 lei, exceptand autoturismele 100% electrice si maxim 1 autoturism / beneficiar.
 4. Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si material.
 5. Salariile, utilitatile (energie electrica, consum apa, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de depozitare sau spatii pentru prestari servicii si comert – in limita a 5.000 Lei daca se va crea un singur loc de munca si in limita a 10.000 lei daca se vor crea doua locuri noi de munca, dupa aprobarea proiectului.
 6. Pachet digital (voucher de digitalizare) care sa contina minim site de prezentare a activitatii sau magazin on-line, cheltuieli inregistrare domeniu fara hosting, pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis si pe toata perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfasurarii activitatii si semnatura electronica. Optional si suplimentar, pachetul digital poate contine si echipamente IT tehnica de calcul tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, telefoane smart, tablete. Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezinta cheltuiala obligatorie in cadrul programului si este in valoare eligibila de maxim  25000 lei. Cheltuiala cu semnatura electronica este eligibila si inainte de semnarea acordului de finant
 7. Doua placute informative obligatorii “Finantat prin programul de comert si servicii de catre Guvernul Romaniei” in valoare de maxim 500 de lei.
 8. Cheltuieli financiare aferente creditelor/garantiilor obtinute pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe baza de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de dupa momentul semnarii acordului de finantare, pentru perioada de implementare.
 9. Programul Servicii Si Comert, va avea o perioada de implementare de maxim un an de zile de la momentul aprobarii proiectului.
 10. Pentru efectuarea achizitiilor prevazute in planul de afaceri specific programului de Fonduri Nerambursabile Servicii si Comert, puteti apela la una dintre bancile partenere. Acestea, va vor pune la dispozitie suma aprobata de Minister, urmand ca acesta sa ramburseze dupa efectuarea achizitiilor, banii bancii. Dobanda si comisionul bancar, pot fi bugetate prin programul Servicii si Comert.

Cheltuieli si Achizitii Eligibile Prin Programul Granturi Capital de Lucru:

 1. Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;
 2. Datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati, potrivit contractelor incheiate;
 3. Cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat si/sau cheltuieli privind arenda sau redeventa pe baza de contract de arenda sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
 4. Cheltuieli privind achizitia de servicii necesare activitatii curente/operationale, cu exceptia serviciilor de consultanta;
 5. Cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluarii activitatii curente/operationale;
 6. Cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii si tehnologii necesare reluarii activitatii curente/operationale;
 7. Cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului si bugetele locale.
 8. Cheltuielile efectuate din granturi pentru capital de lucru potrivit alin. (1) trebuie sa fie in legatura cu activitatile/ subactivitatile codului caen pentru care s-a solicitat finantare

Apelează gratuit la un consultant

Maximizeaza-ti sansele de finantare cu ajutorul unui consultant! Investeste in expertiza noastra pentru a obtine rezultatele dorite.

Pot aplica pentru obtinerea celor 300.000 Lei prin programul Servicii si Comert:

 1. Societatile Comerciale infiintate conform Legii nr. 31/1990 privind societatile;
 2. Societatile infiintate cel mai tarziu la data de 31.12.2019;
 3. Societatile care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata;
 4. Sunt considerate intreprinderi autonome, legate, partenere sau intreprinderi unice (grup de intreprinderi legate ce se comporta ca o intreprindere unica);
 5. Au inregistrat profit in anul 2021, conform bilantului,
 6. Codul CAEN pentru care se solicita acordarea finantarii nerambursabile,  este autorizat la momentul depunerii cererii de finantare;
 7. Au capital social integral privat;
 8. Societatea nu a beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului Start Up Nation, Grant Capital de Lucru, HoReCa;
 9. Asociatii sau actionarii care detin mai multe societati nu pot beneficia de AFN in cadrul prezentului program decat cu o singura societate, pentru care se verifica statutul de intreprindere unica;
 10. Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru; solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
 11. Au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei,
 12. Au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250, in anul fiscal anterior;
 13. Au sediul social, respectiv punctele de lucru/sediile secundare, sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 14. Nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitatii;
 15. Nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica.

Experți în accesarea de Fonduri Nerambursabile

iApply Consulting este o firmă de consultanță în afaceri cu o experiență de peste 7 ani în accesarea de fonduri nerambursabile. Portofoliu nostru este alcătuit din sute de firme din Romania care au câștigat finanțări europene si guvernamentale, bucurându-se de un prestigiu național pozitiv.

Documente si Informatii Necesare Pentru Depunerea Proiectului:

 • Copie CUI, — „Conform cu originalul” si sa se semneze de catre administrator;
 • Copie CI administrator, – „Conform cu originalul” si sa se semneze de catre administrator;
 • CV-ul administratorului;
 • Certificat constatator in forma extinsa;
 • Bilant 2021 plus recipisa de la depunere;
 • Bilant 2020  plus recipisa de la depunere;
 • Balanta la luna decembrie 2021
 • Balanta la luna decembrie 2020
 • Ultima balanta incheiata pentru anul in curs
 • Registru salariati si extras REVISAL
 • Organigrama nenominala cu evidentierea locurilor de munca nou create;
 • Fluxul tehnologic al societatii – descriere succinta;
 • Lista servicii prestate si preturile orientative ale acestora ;
 • Principalii furnizori de materii prime / materiale /servicii, cu mentionarea tipului de materie prima achizitionata de la fiecare, precum si valoarea achizitiilor anuale – orientativ;
 • Tipul clientilor dumneavoastra  – individuali, comercianti, cu ridicata, cu amanuntul, societati comerciale, agricultori etc –  din piata interna / externa;
 • Registru imobilizari;
 • Ofertele de pret pentru echipamentele pe care intentionati sa le achizitionati prin intermediul programului de finantare nerambursabila. Este recomandat sa putem anexa proiectului – 3 oferte pentru fiecare echipament pe care va doriti sa il achizitionati prin programul de finantare nerambursabila.

 

Apelează gratuit la un consultant

Maximizeaza-ti sansele de finantare cu ajutorul unui consultant! Investeste in expertiza noastra pentru a obtine rezultatele dorite.

Ofertele trebuie  sa contina:

 • Caractersticile tehnice ale echipamentelor;
 • Datele furnizorului;
 • Valabilitate (cel putin pana la sfarsitul lunii aprilie);
 • Semnatura si stampila furnizorului;
 • Sa fie adresata societatii dvs.
Call Now Button