Servicii Oferite

Acțiuni indicative

 

  • Investiții în active corporale în vederea updatării tehnologice, ce vor conduce la îmbunătățirea capacităților tehnice, industriale și organizaționale pentru dezvoltarea de produse și servicii;
  • Investiții în active necorporale (este opțională includerea în proiect a acestora);
  • Activități specifice economiei circulare (ex. revalorificarea materiilor prime, materialelor și produselor, valorificarea deșeurilor și produselor secundare proprii prin simbioză industrială etc);
  • Activități specifice internaționalizării (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, participarea la târguri şi expoziții internaționale, investiții în adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare şi standardizare specifice piețelor de export etc.);
  • Activități specifice certificării și omologării proceselor și produselor/ serviciilor (inclusiv metodologii și proceduri de management și producție);
  • Activități de digitalizare a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, drept activități conexe, ca parte a unui proiect integrat.
Call Now Button