1.000.000 de euro pentru IMM-uri – POR 2.2

Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) redeschide apelurile pentru programul de finanțare în cadrul Axei prioritare 2.2, în cadrul căruia se pot accesa fonduri de până la 1.000.000 euro, cu o finanțare nerambursabilă cuprinsă între 45% – 70%.

SOLICITAȚI ACUM O CONSULTANȚĂ GRATUITĂ – 0720887779

Solicitanti eligibili:

 • IMM-uri non-agricole din mediul urban, precum și întreprinderi mijlocii non-agricole din mediul rural

Criterii de eligibilitate:

 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3,în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
 • A fost eliminat criteriul referitor la vechimea activității (CAEN) de minim 3 ani fiscali
 • Întreprinderea trebuie să fi fost înființată cel târziu la data de 4 ianuarie 2016
 • Solicitantul nu a avut activitatea suspendată temporar și a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (adică în 2016)

 

Activități eligibile:

 • Producţie
 • Construcții (doar dulgherie și tâmplărie)
 • Activităși de realizare soft
 • Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase/nepericuloase
 • Recuperarea materialelor reciclabile
 • Hoteluri, alte forme de cazare, baze sportive, turism
 • Activităţi referitoare la sănătatea umană – spitale private
 • Activități de inginerie, arhitectură, analize tehnice, editare, a portalurilor web, etc.
 • Alte servicii/activități, etc.

LISTA COMPLETĂ

Cheltuieli eligibile – 1. Ajutor de stat:

 • Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii inclusiv a utilităţilor generale aferente (apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, etc.)
 • Achiziţionare mijloace fixe:echipamente tehnologice, utilaje; instalaţii de măsurare;
 • Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecțiea valorilor umane și materiale și alte active corporale
 • Instalaţii / echipamente specifice pentru eficienţă energetică, sisteme pentru surse regenerabile de energie
 • Active necorporale*:sisteme informatice, licenţe, brevete, magazine virtuale (e-shop), etc – amortizabile

Notă*: Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale!

Cheltuieli eligibile – 2. Ajutor De Minimis:

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:

 • Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății – ISO (9001, 14001, 22000, 18001, 27001, 50001, 13485, 20000, SA8000)
 • Internaţionalizare: participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni economice
 • Consultanţă, proiectare

 

Rata finanțării nerambursabile în cazul investițiilor prin ajutorul de minimis în toate regiunile eligibile: 90%

Locul de implementare a proiectului:

 • în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe!) pentru IMM-uri non-agricole
 • în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii non-agricole.

Nu sunt eligibile investițiile localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării.

Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunea de dezvoltare București Ilfov, firmele cu sediul în București-Ilfov pot fi eligibile doar dacă realizează investiții în alte regiuni.

Ajutor financiar nerambursabil:

 • finantare nerambursabila de minim 200.000 Euro – maxim 1.000.000 /beneficiar.
 • intensitatea finanțării nerambursabile este între 45-70%, după cum urmează:
Categorie/Regiune Nord-Est Sud-Est Sud-Muntenia Sud-Vest Oltenia Vest Nord-Vest Centru
Intreprinderi mijlocii 60% 60% 60% 60% 45% 60% 60%
Microintreprinderi si intreprinderi mici 70% 70% 70% 70% 55% 70% 70%

 

Solicita acum o consultatie telefonica gratuita, prin completarea FORMULARULUI, sau la telefon: 0720887779.

 

Call Now Button