PNDR 4.2 – Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole

Puteti sa obtineti o finantare nerambursabila de pana la 2.500.000 Euro, pentru infiintarea si/sau modernizarea unitatilor de procesare si comercializare, introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse sau procese.

Prin Submasura 4.2 – Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole – se pot obtine finantari nerambursabile de pana la 1.000.000 Euro pentru IMM-urile ale caror proiecte nu conduc la un lant alimentar integrat, 1.500.000 Euro pentru alt tipuri de intreprinderi ale caror proiecte nu conduc la un lant alimentar integrat si 2.500.000 Euro pentru proiectele ale caror investitii conduc la un lant alimentar integrat.

Valoarea finantarii nerambursabile – 40 – 50% din valoarea proiectului
Aportul propriu – 50- 60% din valoarea proiectului

Cheltuieli Eligibile:

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si /sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 1. Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea cladirilor unitatilor de procesare;
 • constructii destinate unei etape sau intregului flux tehnologic (colectare- depozitare (materie prima /produse – sortare – conditionare – procesare – comercializare);
 • constructii destinate protectiei mediului (aferente investitiilor pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de sera (GES), energie regenerabila, eficienta energetica), infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusa prin proiect etc.;
 • pentru respectarea conditiilor de igiena, sanitar-veterinare si a fluxului tehnologic, sunt eligibile spatiile destinate personalului de productie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maistrilor, a sefului de sectie, spatiu pentru servirea mesei etc.;
 • Achizitionarea, inclusiv in leasing de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime si/sau comercializarii produselor agro-alimentare in cadrul lanturilor alimentare integrate;
 • Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru procesarea si comercializarea produselor agro-alimentare;
 • Cheltuieli aferente marketingului produselor obtinute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor);Cheltuieli aferente investitiilor corporale;
 1. Cheltuieli generate de investitiile in active necorporale:
 • Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
 • Achizitionarea de tehnologii (know-how), patente si licente pentru pregatirea
  implementarii proiectului;
 • Achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului.
 • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obtinute, in limita a max. 5% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro:
  • infiintarea unui site – pentru promovarea si comercializarea propriilor produse;
  • etichetarea (crearea conceptului)
  • creare marca inregistrata/brand

Valoarea Finantarii Nerambursabile

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM‐uri si grupuri de producatori/cooperative si 40% pentru alte intreprinderi si nu va depasi:

 • 000.000 Euro/proiect pentru IMM in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 500.000 Euro/proiect pentru alte intreprinderi pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 500.000 Euro/proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative (cooperativesi grupuri de producatori) in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;

Criterii de Eligibilitate pentru Beneficiari:

Solicitantiii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submasura 4.1 sunt fermierii persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup si membrii sai il detin in temeiul legislatiei nationale, ale caror exploatatii se situeaza pe teritoriul Romaniei si care desfasoara o activitate agricola.

 • Persoana fizica autorizata PFA
 • Intreprinderi individuale II
 • Intreprinderi familiale IF
 • Societate in nume colectiv – SNC
 • Societate in comandita simpla – SCS
 • Societate pe actiuni – SA
 • Societate in comandita pe actiuni – SCA
 • Societate cu raspundere limitata – SRL
 • Societate comerciala cu capital privat
 • Institutele de cercetare – dezvoltare, precum si centrele, statiunile si unitatile de cercetaredezvoltare si didactice din domeniul agricol cu personalitate juridica, de drept public sau privat
 • Societate agricola
 • Composetsorate, obstile si alte forme associative de proprietate asupra terenurilor
 • Societate cooperativa agricola
 • Cooperativa agricola
 • Grupuri de producatori care deserves intereselor membrilor care au calitatea de fermieri

 

Call Now Button