Microindustrializare

Finantare 500.000 Lei

Acceseaza cu iApply programul Microindustrializare! Finantare Nerambursabila 500.000 Lei

Prin intermediul programului Microindustrializare redenumit Fabricat In Romania, pot obtine Finantarea Nerambursabila de 500.000 Lei,  intreprinderile mici sau mijlocii indiferent de regiunea in care isi desfasoara activitatea. Programul este destinat firmelor care activeaza in sfera Productiei,  care au fost infiintate cel mai tarziu la 31.12.2019. Pentru sesiunea din anul 2022, progrmaul permite achizitionarea mijloacelor de trnasport electrice 100% precum si bugetarea salariilor in suma forfetara de 5.000 Lei, daca se va crea un singur loc de munca dupa aprobarea proiectului, sau 10.000 lei daca se vor crea doua locuri noi de munca.

Apelează gratuit la un consultant

Maximizeaza-ti sansele de finantare cu ajutorul unui consultant! Investeste in expertiza noastra pentru a obtine rezultatele dorite.

Prin intermediul programului Microindustrializare, se pot achizitiona:

 1. Echipamente tehnologice, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. In categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate si activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joaca, sali de sport, fitness, drone, x-body si de forta,  echipamente, respectiv sisteme specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care se solicita finantare, autoturismele 100% electrice, precum si deducerea a pana la 80% din costurile necesare pentru inventii, inclusiv acoperirea cheltuielilor cu inregistrarea si protejarea inventiilor, pentru cazul in care inventia conduce la modernizarea fluxului tehnologic al activitatii de productie pentru care solicita finantare. Nu sunt asimilate echipamentelor tehnologice mijloacele de transport sau subansamble pentru aceste mijloace de transport, cu exceptia autoturismelor 100% electrice
 2. Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii de depozitare. Valoarea activului ce urmeaza a fi achizitionat in cadrul programului se va face pe baza unei evaluari a unui expert evaluator ANEVAR, cu exceptia spatiilor mobile de lucru/ productie / depozitare. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa atat la momentul achizitiei cat si pe toata durata de implementare a programului.

Pentru spatii mobile de lucru / productie / depozitare nu este necesar raport ANEVAR.

 1. Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, incarcatoare, remorci si semiremorci, platforme, izoterme si frigorifice, autoutilitare si autovehicule cu destinatie speciala, cu exceptia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. Autoturismele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor.Nu se finanteaza vehiculele de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri. Pentru activitatile eligibile in cadrul programului, autoturismele sunt eligibile in valoare eligibila de maxim 50000 lei, exceptand autoturismele 100% electrice si maxim 1 autoturism / beneficiar.
 2. Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale
 3. Salariile, utilitatile (energie electrica, consum apa, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie sau spatii pentru prestari servicii si comert;

Pentru aplicantii care isi asuma crearea si mentinerea unui singur loc de munca prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilitati, servicii de contabilitate si chirii) reprezinta o suma forfetara de maxim 5.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate in urma verificarii cererii de finantare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face in baza cererii beneficiarului insotita  de documentele care sa ateste angajarea a minim 1 loc de munca;

Pentru aplicantii care isi asuma crearea si mentinerea a minim doua locuri de munca prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilitati, servicii de contabilitate si chirii) reprezinta o suma forfetara de maxim 10.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate in urma verificarii cererii de finantare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face in baza cererii beneficiarului insotita  de documentele care sa ateste angajarea a minim 2 locuri de munca;

 1. Pachet digital (voucher de digitalizare) care sa contina minim site de prezentare a activitatii sau magazin on-line, cheltuieli inregistrare domeniu fara hosting, pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis si pe toata perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfasurarii activitatii si semnatura electronica. Optional si suplimentar, pachetul digital poate contine si echipamente IT tehnica de calcul tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, telefoane smart, tablete. Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezinta cheltuiala obligatorie in cadrul programului si este in valoare eligibila de maxim  25000 Cheltuiala cu semnatura electronica este eligibila si inainte de semnarea acordului de finantare.
 2. Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si/sau pentru implementarea proiectului, in valoare eligibila de maxim 8000 lei, decontabila in cererea de rambursare; Aceasta activitate poate fi efectuata inainte de semnarea acordului de finantare. Furnizorii de servicii de consultanta eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta care au dreptul legal de a desfasura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanta in statut sau sunt intreprinderi care au ca activitate autorizata a fi desfasurata una dintre activitatile incluse in cod CAEN clasa 70. Societatile, asociatii/actionarii societatilor care furnizeaza servicii de consultanta in cadrul programului nu pot avea calitatea de furnizori pentru alte cheltuieli eligibile in cadrul programului.
 3. Doua placute informative obligatorii “Finantat prin programul de Microindustrializare -Fabricat in Romania de catre Guvernul Romaniei” in valoare de maxim 500 de lei care vor fi plasate astfel:
 4. una in interiorul spatiului de la locatia de implementare a proiectului (indoor), in locul cu vizibilitatea cea mai buna pentru vizitatori (receptie, secretariat, loc de asteptare etc);
 5. una in exteriorul spatiului de la locatia de implementare a proiectului (outdoor), in locul cu vizibilitatea cea mai buna pentru clienti, pe langa spatiul unde se desfasoara activitatea (fatada stradala, intrare in cladire etc); Modelul si formatul placutelor informative vor fi afisate pe site-ul ministerului si al AIMMAIPE.
 6. Cheltuieli financiare aferente creditelor/garantiilor obtinute pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului.Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe baza de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de dupa momentul semnarii acordului de finantare, pentru perioada de implementare.
 7. Fiecare cheltuiala efectuata trebuie sa fie in legatura cu fluxul activitatilor/subactivitatilor care sunt necesare desfasurarii activitatilor codului CAEN, autorizat la momentul inscrierii, pentru care se solicita finantare, asa cum sunt detaliate activitatile codului CAEN in “Clasificarea activitatilor din economia nationala- CAEN Rev 2”, cu exceptia sumei forfetare. Orice activitate economica neactualizata CAEN Rev 2 va fi respinsa la finantare. Cheltuielile privind avize sau alte taxe (TVA, timbru verde si accize energie electrica), ambalajul, transportul, punerea in functiune, instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor/ utilajelor/ programelor software achizitionate, nu sunt eligibile.

Experți în accesarea de Fonduri Nerambursabile

iApply Consulting este o firmă de consultanță în afaceri cu o experiență de peste 7 ani în accesarea de fonduri nerambursabile. Portofoliu nostru este alcătuit din sute de firme din Romania care au câștigat finanțări europene si guvernamentale, bucurându-se de un prestigiu național pozitiv.

Pot accesa Programul Microindustrializare, IMM-urile care desfasoara activitati pe codurile CAEN aferente urmatoarelor diviziuni:

10 Industria alimentara

11 Fabricarea bauturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape inbuteliate;

13 Fabricarea produselor textile;

14 Fabricarea articolelor de imbracaminte;

15 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor;

16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnsi pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite;

17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie;

1811 Tiparirea ziarelor;

1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.;

20 Fabricarea substantelor si produselor chimice cu exceptia 2011, 2051, 2053, 2059.

21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice;

22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice;

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;

24 Industria metalurgica;

25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini utilaje si instalatii – cu exceptia societatilor care desfasoara activitati pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului si munitiei;

26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice;

27 Fabricarea echipamentelor electrice;

28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.;

29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor;

30 Fabricarea altor mijloace de transport cu exceptia 3040;

31 Fabricarea de mobila;

32 Alte activitati industriale n.c.a.

Apelează gratuit la un consultant

Maximizeaza-ti sansele de finantare cu ajutorul unui consultant! Investeste in expertiza noastra pentru a obtine rezultatele dorite.

Obligatii asumate de beneficiar, dupa aprobarea proiectului:

 1. Firmele care creaza cel putin un loc de munca cu norma intreaga pe perioada nedeterminata dupa intrarea in vigoare a acordului de finantare sunt obligate sa mentina locul de munca ocupat cel putin 2 ani dupa finalizarea implementarii proiectului;
 2. In cazul in care locul/locurile de munca create in cadrul schemei se vacanteaza din diverse cauze, sau se suspenda, dupa crearea lor in cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maxim 45 de zile sa ocupe locul/locurile de munca vacante, pastrand numarul si tipul acestora pentru care a primit finantare.
 3. Sa mentina pentru o perioada de minim 3 ani de zile dupa aprobarea proiectului, investitia pentru care au primit Finantarea Nerambursabila.
 4. Sa nu aplice amortizare accelerata pentru activele achizitionate in cadrul programului, sa pastreze numarul efectiv al locurilor de munca existente la data inscrierii online aferente salariatilor angajati pe durata nedeterminata, indiferent de norma de munca, si numarul locurilor de munca create prin program conform numarului si tipului (absolvent dupa anul 2019/persoana cu dizabilitati/persoana defavorizata/refugiat din Ucraina). In caz contrar, ajutorul acordat se recupereaza.
 5. Beneficiarii sunt obligati sa asigure in favoarea AIMMAIPE bunurile achizitionate prin program impotriva tuturor riscurilor, pe o perioada de 4 ani (anul decontului + 3 ani de monitorizare) si sa cesioneze toate drepturile pe care le vor dobandi in temeiul asigurarii catre AIMMAIPE. Aceasta asigurare poate fi facuta si anual cu clauza de prelungire, cu obligativitatea trimiterii catre AIMMAIPE anual a unei copii dupa aceasta la momentul reinnoirii. In situatia unui credit, asigurarea activelor corporale poate fi cesionata, cu acordul AIMMAIPE, in favoarea institutiei partenere pana la rambursarea acestuia.
 6. O intreprindere nu poate avea in acelasi timp calitatea de beneficiar si cea de furnizor pentru alte intreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (active/alte costuri de operare) achizitionate si decontate in cadrul programului.
 7. O persoana fizica nu poate fi furnizor catre firmele beneficiare de AFN in care este asociat/actionar/administrator.
 8. Beneficiarul de AFN are obligatia sa angajeze pana la plata decontului minim 1 salariat pe perioada nedeterminata si program normal de 8 ore pe zi si sa pastreze numarul efectiv al locurilor de munca existente la data inscrierii online, aferente salariatilor angajati pe durata nedeterminata, indiferent de norma de munca, si numarul efectiv al locurilor de munca create prin program conform numarului si tipului (absolvent dupa anul 2019/persoana cu dizabilitati/persoana defavorizata/refugiat din Ucraina), pe o perioada de 2 ani dupa finalizarea proiectului. La tipul locurilor de munca se permit modificari in perioada de implementare, monitorizare sau raportare intre absolvent dupa anul 2019/persoana cu dizabilitati/persoana defavorizata/refugiat din Ucraina.
Call Now Button