Măsura 9 – Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este încurajarea înființării și funcționării administrative a grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislației naționale.

OBIECTIVELE submăsurii 9:

– Adaptarea producției și a produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pieței;

– Introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros;

– Stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității;

– Realizarea unor activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea proceselor de inovare și pentru protejarea mediului.

BENEFICIARI:

– grupurile de producători care se încadrează în definiția IMM-urilor și care sunt recunoscute conform legislației naționale în vigoare, pentru următoarele sectoare:

– culturi de câmp;

– horticultură (exceptând grupurile sprijinite prin subprogramul pomicol);

– creșterea animalelor și păsărilor, mixte;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100% dar:

-nu va depăși:

– anual 10% din valoarea producției comercializate în primii 5 ani

– 100.000 euro/ an

Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată prin intermediul grupului astfel:

– Anul I – 10%;

– Anul II – 8%;

– Anul III – 6%;

– Anul IV – 5%;

– Anul  V – 4%;

Sprijinul nerambursabil se va plăti  sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut.

Submăsura 9a – Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de înființare a grupurilor de producători în sectorul pomicol.

OBIECTIVELE submăsurii 9a:

– Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor pomicole;

– O mai bună integrare pe piață a producătorilor primari;

– Creșterea veniturilor producătorilor prin comercializarea în comun a producției;

– Crearea și promovarea lanțurilor scurte;

– Respectarea standardelor comunitare de mediu si climă, siguranță alimentară etc;

BENEFICIARII:

– Grupurile de producători din sectorul pomicol care se încadrează în definiția IMM-urilor și care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă după 1 ianuarie 2014 și înainte de solicitarea sprijinului;

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este 100% public și nu poate să depășească anual 10% din valoarea producției comercializate în primii 5 ani și 100.000 euro/an.

Sprijinul  nerambursabil se plătește sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut.

Sprijinul nerambursabil se calculează pe baza producției comercializate anual prin intermediul grupului. În primul an, se poate plăti grupului de producători un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a producției comercializate de membrii acestuia, în ultimii trei ani înainte de aderarea la grup.

Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată prin intermediul grupului astfel:

– anul I – 10%

– anul II – 8%

– anul III – 6%

– anul IV – 5%

– anul V – 4%.

 

Call Now Button