Măsura 8 – Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor

Submăsura 8.1 – Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este:

– de creştere a suprafeţei ocupate de păduri la nivel național;

– de acoperire a costurilor lucrărilor de înființare a plantației, a celor de întreținere a plantațiilor pe o perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv;

– de acoperire a costurilor determinate de efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv;

– de acoperire a pierderilor de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafața împădurită.

OBIECTIVELE submăsurii 4.1:

– Promovarea sechestrării carbonului;

– Adaptarea la efectele schimbărilor climatice;

– Reducerea eroziunii solului;

– Îmbunătățirea capacității de retenție a apei;

– Refacerea și conservarea biodiversității locale.

BENEFICIARII:

– Deținătorii publici de teren agricol și neagricol;

– Deținătorii private de teren agricol și neagricol;

– Forme asociative ce dețin teren agricol și neagricol;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda sub formă de prime astfel:

– Prima de înființare a plantațiilor forestiere, care acoperă și costurile de realizare a proiectului tehnic de împădurire (denumită în cadrul submăsurii Prima 1)

– Prima anuală acordată pe unitatea de suprafaţă pentru o perioada de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreținere și îngrijire a plantaţiei forestiere și pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi (denumită în cadrul submăsurii Prima 2)

 

Call Now Button