Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul Programului COMERT 2018

  n.c.a. : neclasificate altundeva    
 Clasă CAEN Rev.2 Servicii Comert
4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale þ  
4211 Lucrări de construcţii a drumurilor  şi autostrăzilor þ  
4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane þ  
4213 Construcţia de poduri şi tuneluri þ  
4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide þ  
4222 Lucrări de construcţii a proiectelor  utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii þ  
4291 Construcţii hidrotehnice þ  
4299 Lucrări de construcţii a altor  proiecte inginereşti n.c.a. þ  
4311 Lucrări de demolare a construcţiilor þ  
4312 Lucrări de pregătire a terenului þ  
4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii þ  
4321 Lucrări de instalaţii electrice þ  
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat þ  
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii þ  
4331 Lucrări de ipsoserie þ  
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie þ  
4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor þ  
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri þ  
4339 Alte lucrări de finisare þ  
4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii þ  
4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. þ  
4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone )   þ
4519 Comert cu alte autovehicule   þ
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor þ  
4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule   þ
4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule   þ
4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor   þ
4611 Intermedieri Intermedieri in comertul cu materii prime agricole animale vii materii prime textile si cu bunuri semifinite   þ
4612 Intermedieri in comertul cu combustibili minereuri metale si produse chimice pentru industrie   þ
4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii   þ
4614 Intermedieri în comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane   þ
4615 Intermedieri în comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie   þ
4616 intermedieri în comertul cu textile, confectii din blana , încaltaminte si articole din piele   þ
4617 Intermedieri în comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun, CU EXCEPTIA BAUTURILOR ALCOLICE SI TUTUN   þ
4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific n c a   þ
4619 intermediere in comertul cu produse diverse(exclus cele alimentare)   þ
4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat

Cu exceptia tutunului

  þ
4622 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor   þ
4623 Comert cu ridicata al animalelor vii

 

  þ
4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate

 

  þ
4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor   þ
4632 Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne   þ
4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile   þ
4634 Comert cu ridicata al bauturilor  Cu exceptia bauturilor alcoolice   þ
4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase   þ
4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condiment   þ
4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste   þ
4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun

Cu exceptia bauturilor alcoolice si tutunului

  þ
4641 Comert cu ridicata al produselor textile   þ
4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei   þ
4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor   þ
4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de intretinere   þ
4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie   þ
4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice   þ
4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat   þ
4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor   þ
4649  Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc   þ
4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui   þ
4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii   þ
4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor   þ
4662 Comert cu ridicata al masinilor-unelte   þ
4663 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii   þ
4664 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricotat   þ
4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou   þ
4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou   þ
4669 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente   þ
4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare   þ
4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire   þ
4675  Comert cu ridicata al produselor chimice   þ
4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare   þ
4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor   þ
4690 Comert cu ridicata nespecializat

Cu exceptia bauturilor alcoolice si tutunului, armelor si munitiei, combustibililor

  þ
4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare,  bauturi si tutun

Cu exceptia bauturilor alcoolice si tutunului

  þ
4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare   þ
4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate   þ
4722 Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate   þ
4723  Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate   þ
4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate   þ
4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate CU EXCEPTIA BAUTURILOR ALCOOLICE   þ
4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate   þ
4730 Comerţ cu amănuntul al carburantilor pentru autovehicule, in magazine specializate   þ
4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-lui in magazine specializate   þ
4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate   þ
4743 Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate   þ
4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate   þ
4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in  magazine specializate   þ
4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in  magazine specializate   þ
4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate   þ
4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic n.c.a., in

magazine specializate

  þ
4761  Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate   þ
4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate   þ
4763 Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, in  magazine specializate   þ
4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate   þ
4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi    jucăriilor, în magazine specializate

Cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard şi automatelor muzicale

  þ
4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate   þ
4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate   þ
4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate   þ
4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate   þ
4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate   þ
4776  Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de  companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate   þ
4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate   þ
4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate –

Cu exceptia combustibililor,armelor si munitiei

  þ
4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine

Cu exceptia armelor si munitiei

  þ
4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin  standuri, chioscuri si piete

Cu exceptia bauturilor alcoolice si tutunului, armelor si munitiei, combustibililor

  þ
4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si  piete   þ
4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse   þ
4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

Cu exceptia bauturilor alcoolice si tutunului, armelor si munitiei

  þ
4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor

Cu exceptia bauturilor alcoolice si tutunului, armelor si munitieicombustibililor

  þ
4910 Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata þ  
4920 Transporturi de marfa pe calea ferata þ  
4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori þ  
4932 Transporturi cu taxiuri þ  
4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. þ  
4941 Transporturi rutiere de marfuri þ  
4942 Servicii de mutare þ  
5010 Transporturi maritime si costiere de pasageri þ  
5020 Transporturi maritime si costiere de marfa þ  
5030 Transporturi de pasageri pe cai navigabile interioare þ  
5040 Transporturi de marfa pe cai navigabile interioare þ  
5110 Transporturi aeriene de pasageri þ  
5121 Transporturi aeriene de marfa þ  
5122 Transporturi spatiale þ  
5210 Depozitari þ  
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre þ  
5222 Activitati de servicii anexe pentru transportului pe apa þ  
5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene þ  
5224 Manipulari þ  
5229 Alte activitati anexe transporturilor þ  
5310 Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal þ  
5320 Alte activitati postale si de curier þ  
5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare þ  
5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata þ  
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere þ  
5590 Alte servicii de cazare þ  
5610 Restaurante

Cu exceptia bauturilor alcoolice si tutunului

þ  
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente

Cu exceptia bauturilor alcoolice si tutunului

þ  
5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a

Cu exceptia bauturilor alcoolice si tutunului

þ  
5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

Cu exceptia bauturilor alcoolice si tutunului

þ  
5811 Activitati de editare a cartilor þ  
5812 Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare þ  
5813 Activitati de editare a ziarelor þ  
5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor þ  
5819 Alte activitati de editare þ  
5821 Activităţi de editare a jocurilor de  calculator þ  
5829 Activităţi de editare a altor produse software þ  
5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune þ  
5912 Activitati post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune þ  
5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune þ  
5914 Proiectia de filme cinematografice þ  
5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala þ  
6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio þ  
6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune þ  
6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu þ  
6120  Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) þ  
6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit þ  
6190 Alte activităţi de telecomunicaţii þ  
6201  Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) þ  
6202  Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei þ  
6203  Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul þ  
6209  Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei þ  
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe þ  
6312  Activităţi ale portalurilor web þ  
6391  Activităţi ale agenţiilor de ştiri þ  
6399  Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a þ  
6511 Activitati de asigurari de viata þ  
6512 Alte activitati de asigurari (exceptand asigurarile de viata) þ  
6520 Activitati de reasigurare þ  
6621 Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor þ  
6622 Activitati ale agentiilor si brokerilor de asigurari þ  
6629 Alte activitati auxiliare activitatilor de asigurari si fonduri de pensii þ  
6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii FĂRA LEASING þ  
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing CU EXCEPȚIE LEASING þ  
6831 Agentii imobiliare þ  
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract þ  
6910 Activitati juridice þ  
6920  Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal þ  
7010 Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate þ  
7021  Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării þ  
7022  Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management þ  
7111 Activităţi de arhitectură þ  
7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea þ  
7120 Activităţi de testări şi analize tehnice þ  
7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie þ  
7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie þ  
7220 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste þ  
7311 Activităţi ale agenţiilor de  publicitate þ  
7312 Servicii de reprezentare media þ  
7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice þ  
7410 Activităţi de design specializat þ  
7420  Activităţi fotografice þ  
7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) þ  
7490  Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

Cu excepţia:

– activităţilor de brokeraj pentru întreprinderi , adică aranjamente pentru cumpărarea şi vânzarea de întreprinderi mici şi mijlocii, inclusiv a experienţei profesionale, dar neincluzând activităţile de brokeraj pentru bunuri imobiliare;

– activităţi de brokeraj pentru brevete (aranjamente pentru cumpărarea şi vânzarea de brevete);

– activităţi de evaluare, altele decât pentru bunuri imobiliare şi asigurări(pentru antichităţi, bijuterii etc.);

– auditarea facturilor şi a rapoartelor privind mărfurile.

þ  
7500 Activităţi veterinare þ  
7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare FARA LEASING þ  
7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele FARA LEASING þ  
7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv FARA LEASING þ  
7722 Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri) þ  
7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a FARA LEASING þ  
7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole FARA LEASING þ  
7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii FARA LEASING þ  
7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare) FARA LEASING þ  
7734 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de transport pe apa FARA LEASING þ  
7735 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de transport aerian FARA LEASING þ  
7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile FARA LEASING þ  
7810  Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă þ  
7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare,a personalului þ  
7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă þ  
7911 Activităţi ale agenţiilor turistice þ  
7912  Activităţi ale tur-operatorilor þ  
7990 Alte servicii de rezervare şi  asistenţă turistică þ  
8010 Activitati de protectie si garda þ  
8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare þ  
8030 Activitati de investigatii þ  
8110  Activităţi de servicii suport combinate þ  
8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor þ  
8122 Activităţi specializate de curăţenie þ  
8129  Alte activităţi de curăţenie þ  
8130 Activităţi de întreţinere peisagistică þ  
8211  Activităţi combinate de secretariat þ  
8219  Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat þ  
8220  Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) þ  
8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor þ  
8292 Activităţi de ambalare þ  
8299  Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. þ  
8510 Învăţământ preşcolar þ  
8520 Învăţământ primar þ  
8531 Învăţământ secundar general þ  
8532  Învăţământ secundar, tehnic sau profesional þ  
8541 Învăţământ superior non-universitar þ  
8542 Învăţământ superior universitar þ  
8551 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional þ  
8552 Învăţământ în domeniul cultural(limbi străine, muzică, teatru, dans,  arte plastice etc.) þ  
8553 Şcoli de conducere (pilotaj) þ  
8559 Alte forme de învăţământ n.c.a. þ  
8560  Activităţi de servicii suport pentru învăţământ þ  
8610  Activităţi de asistenţă spitalicească þ  
8621  Activităţi de asistenţă medicală generală þ  
8622  Activităţi de asistenţă medicală specializată þ  
8623  Activităţi de asistenţă stomatologică þ  
8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană þ  
8710 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală þ  
8720 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale þ  
8730 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru personae  aflate în incapacitate de a se îngriji singure þ  
8790 Alte activităţi de asistenţă socială cu cazare n.c.a. þ  
8810 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure þ  
8891 Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii þ  
8899 Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a. þ  
9001  Activităţi de interpretare artistică (spectacole) þ  
9002  Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole) þ  
9003  Activităţi de creaţie artistică þ  
9004  Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole þ  
9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor þ  
9102 Activitati ale muzeelor þ  
9103 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic þ  
9104 Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale þ  
9311 Activităţi ale bazelor sportive þ  
9312 Activităţi ale cluburilor sportive þ  
9313 Activităţi ale centrelor de fitness þ  
9319 Alte activităţi sportive þ  
9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii þ  
9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. þ  
9511  Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice þ  
9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii þ  
9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic þ  
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină þ  
9523  Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele þ  
9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice þ  
9525  Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor þ  
9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. þ  
9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană þ  
9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare þ  
9603 Activităţi de pompe funebre şi similare þ  
9604 Activităţi de întreţinere corporală þ  
9609 Alte activităţi de servicii n.c.a. þ  
9700 Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic þ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Call Now Button