POC 4.1.1

Prin programul POC 4.1.1, puteti obtine o finantare nerambursabila de pana la 1.000.000 de euro pentru firma dumneavoastra.


Consultanta GRATUITĂ

Sau apelează 0720887779

Granturi pentru investitii

Program

POC 4.1.1 (Fosta Masura 3)

Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă susținerea IMM-urilor în cadrul programului de relansare economică cu finanțare din facilitatea de Finanțare REACT-EU, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-9, prin acordarea de ajutoare temporare cu valoare limitată acelor IMM-uri care se confruntă cu un deficit sau chiar cu indisponibilitatea lichidităților.


Condiții eligibilitate

Criterii de eligibilitate

pentru firma ta

Intensitatea finanțării publice în ceea ce privește investițiile productive este de:
95% pentru micro-întreprinderi;
90% pentru intreprinderi mici;
85% pentru intreprinderi mijlocii;
Valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, la cursul euro din luna septembrie 2021.

Consultanții noștri te pot ajuta. Solicită o consultare inițială gratuită

Granturi pentru investitii
// IFRAME GOOGLE FORMS

Beneficiarii sunt IMM-urile din România active în sectoarele eligibile menţionate mai jos:

Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
Clasa F – Construcții;
Clasa G – Comerț cu
ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
Clasa H – Transport și depozitare;
Clasa I – Hoteluri și restaurante;
Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;
Clasa P – Învățământ;
Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;
Clasa S – Alte activități de servicii.

Tipuri de cheltuieli eligibile:

Cheltuieli eligibile:

Pentru solicitanții care intenționează să achiziționeze o clădire, pentru realizarea investiției este acceptată depunerea unui antecontract de vânzare/cumpărare pentru clădirea în cauză, în etapa de depunere a cererii de finantare, însoțit de Nota de certificare a costului de achiziție a imobilului emisă de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu excede valoarea de piață.
* Procedura poate suferi anumite modificări, pana la debutul programului, dar considerăm ca nu vor fi făcute modificări importante.

Call Now Button