Garanția valorii câștigate:

În cazul în care aceasta este imputabilă Prestatorului, iar Beneficiarul și-a respectat obligațiile lui privind trimiterea informațiilor și documentelor necesare în implementare, Prestatorul renunță la ultima tranșă, respectiv 25% din comisionul de succes.

Garanția investiției:

Ne obligăm să restituim Preţul de bază încasat în cazul în care, dintr-un număr mai mare de 3 Cereri de finanţare trimise spre evaluare, niciuna dintre cereri nu este declarată câştigătoare, indiferent de motiv.

Garanția de formă:

În cazul în care proiectul este respins din cauza nrespectării procedurilor de depunere a proiectelor de către Prestator, acesta se obligă să restituie prețul de bază.

Call Now Button