Ministerul Fondurilor Europene a lansat în consultare publică, un Proiect de Ordonanță de Urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19 pentru IMM-urile a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă. Cele 3 forme principale de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile sunt:
  1. Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară;
  2. Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri;
  3. Granturi pentru investiții productive acordate IMM-urilor, necesare pentru extinderea/reabilitarea/modernizarea capacităților de producție existente, realizarea unor capacități de producție noi, achiziționarea de echipamente, utilaje și instalații, precum și pentru modernizarea, reabilitarea, extinderea clădirilor existente sau achiziționarea unor clădiri destinate activităților de producție noi, inclusiv pentru achiziționarea de terenuri necesare realizării investițiilor în limita a 10% din valoarea proiectelor care fac obiectul cererilor de finanțare.

Pentru mai multe detalii completează formularul de mai jos sau apelează la numărul de telefon +40 720 887 779 pentru a sta de vorbă cu un consultant.

Call Now Button