Comerţ şi serviciiPentru obţinerea finanţării, firmele solicitante trebuie să indeplinească mai multe condiţii, dintre care, cele mai importante, sunt următoarele:

– Sunt SRL-uri sau SRL-D-uri

– Au cel puţin 1 an calendaristic de la data înfiinţării în momentul completării online a planului de investiţii.

– Sunt persoane juridice care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, activităţi prevăzute în lista de coduri CAEN eligibile ce este ataşată şi disponibilă spre download la finalul acestei pagini.

-Codul CAEN pentru care se solicită finanţare trebuie să fie autorizat de cel putin 3 luni (prin certificatul constatator emis de Registrul Comerţului). ATENTIE! Prezenta codului CAEN in actul constitutiv nu inseamna ca este autorizat.

Pentru mai multe detalii puteţi consulta Procedura de implementare disponibilă de asemenea la finalul acestei pagini.

 

 

250.000 de lei este suma primită maximum în cadrul Programului Comerţ, ce reprezinta 90% din valoarea proiectului, diferenţa, de până la 100%, precum şi TVA-ul fiind suportate de către beneficiar.

Categoriile de cheltuieli eligibile, sunt asemănătoare cu cele de la Programul START şi cuprind:

– Echipamente IT

– Cititoare de cod de bare

– Cântare electronice

– Aparate de marcat electronice fiscale

– Echipamente tehnologice maşini, utilaje

– Electro şi motostivuitoare

– Active necorporale: brevete, licenţe, francize, software comerţ online

– Certificarea unui sistem de management al calităţii

– Realizarea unui site

– Echipamente specifice in scopul obţinerii unei economii de energie

– Consultanţă pentru intocmirea documentaţiei

Banii sunt cheltuiţi intr-o singură tranşă, in maximum 60 de zile lucratoare de la momentul semnării contractului de finanţare. Beneficiarul trebuie sa faca toate cheltuielile integral din banii proprii, urmand ca apoi sa i se deconteze 90% din valoarea lor fara TVA in termen de 20 de zile de la momentul depunerii dosarului de decont.

 

Procedura de înscriere decurge după cum urmează:

– Cu 5 zile înainte de deschiderea înscrierilor online, Direcţia va comunica pe site-ul instituţiei acest lucru

– Pentru participare la program, fiecare solicitant va completa online planul de investiţii pe pagina dedicată şi îl va transmite către Direcţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri.

– Perioada de inscriere este de 10 zile, cu posibilitatea de prelungire până la epuizarea bugetului

– După terminarea perioadei de inscriere online, urmeaza o perioada de evaluare care poate sa dureze si pana la 30 de zile lucratoare.

Evaluarea planurilor de investiţii din cadrul programului Comerţ se face în două etape:

– Etapa 1 – Evaluarea din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii al documentaţiei depuse. Se face in maximum 5 zile lucrătoare de când a expirat termenul de predare a documentaţiei. Se verifică aşadar dacă sunt indeplinite in principal criteriile de eligibilitate: cod CAEN, cheltuieli, documentele necesare să fie prezente la dosar.

– Etapa 2 – Evaluarea efectivă a planului de investiţii. Încă din momentul completării acestuia online, beneficiarul primeşte un punctaj, total transparent, pe baza răspunsurilor la o serie de întrebări obiective. Punctajul total este de 100 de puncte, însă beneficiarul trebuie să acumuleze minimum 50 de puncte pentru a fi acceptat spre finanţare. Se ordonează planurile de investiţii în funcţie de punctajul obţinut, iar cele mai bune primesc finanţare. În limita bugetului disponibil.

Call Now Button